Шояд шумо суол ё назаре доред?

Нақша ҳам калимаи арабӣ аст. дар мавриди мазкур як калимаи тоҷикӣ ёб. баъд аз арабӣ безорӣ кун.