Шояд шумо суол ё назаре доред?

Магар дар Точикистон дигар проблем набошад,ки шумо рузноманигорон аз гахворабандони ду инсоне, ки то хол хеч коре барои ин чомеа накардаанд, дойра зада мегардед,наход сатхи журналистика хамин кадар паст шуда бошад?